nOORTE TUGILAPärnu Noorte Vabaajakeskus alustas 17.03.2016 koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (Eesti ANK) spetsiaalse tugiprogrammi elluviimist noortele.

Tegevuste eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu.

Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) koostatud tugitegevuse kava aastateks 2015-2019 on seadnud eesmärgiks nimetatud perioodi jooksul pakkuda lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele üle Eesti.


Pärnu Noorte Tugiga kontaktid:

Tugila noorsootöötaja Jaana Kokk tugila@vabaajakeskus.ee, +372 5688 0188,

Tugila noorsootöötaja Triin Mäger, triin@vabaajakeskus.ee,


Tugila koordinaator Annely Reile, annely@vabaajakeskus.ee, +3725551 4080


Jälgi meie tegevusi või küsi infot facebookist:

www.facebook.com/ParnumaaNoorteTugila/