Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.


Lisainfo programmi kodulehelt:

www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored