Projekti eesmärk: Sisustada noorte suvine vaba aeg neid arendavalt ja meelelahutuslikult, tõstmaks nende sotsiaalseid oskuseid. Lisaeesmärgiks on pakkuda ka vähemkindlustatud perede noortele väga madala osalustasu abil võimalust osa võtta suvistest laagritegevustest. EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ abiga kindlustatakse lastele üks soe tasuta lõunasöök päevas.

Projekti sisu lühiülevaade: 2017 aasta suvevaheajal korraldas Pärnu Noorte Vabaajakeskus Eesti noortele linnalaagritena 5 teemalaagrit:

26. - 30. juuni - Seikluslaager

3. - 7. juuli - Loovuslaager

10. - 14. juuli - Kultuurilaager

17. - 21. juuli - Spordilaager

24. - 26. juuli - Suur lõpulaager

Laagrist võttis osa 105 eesti ja vene keelt kõnelevat noort. Nii mõnigi neist osales kokku suisa neljas laagris. Noortega toimetas kahes erinevas grupis kokku neli noorsootöötajat ja vabatahtlikud. Grupid jagunesid kaheks, millest üks oli eesti keelt kõnelev grupp ning teine eesti ja vene keelt kõnelev grupp.

Laagrites käisid noored üle Eestimaa noortekeskusi ühendava projekti “Kas hundil on pojad või kutsikad?” raames ööbimisega matkal RMK matkarajal, külastasid seikluslinnakut, Pärnu Muuseumi ja Keskraamatukogu, tutvusid seikleja Argo Linnamäe tegemistega, õppisid metsatarkusi Pärnumaa Kaitseliidu maleva noorkotkaste instruktoritelt, tegid lühifilme Aavo Kubja juhendamisel ning kohtusid näitleja Sepo Seemaniga. Ka veetsid noored paar päeva koos Belgia skautidega, kes olid tulnud Eestisse tegema vabatahtliku tööd. Laagrit lõpetas kolme päevane ööbimisega Lõpulaager.


Projekti toetuse summa: LV noorsooprojekt - 700 eurot