Projekti eesmärk: Pakkuda koolivaheaegadel noortele tasuta või väga väikeste osalustasude eest mitmekülgselt harivat ja arendavat tegevust, lähtudes 2017 aasta kui “laste-ja noortekultuuri aasta” temaatikast.

Projekti sisu lühiülevaade: Projektiperioodil sisustatakse 2017. aasta koolide vaheaegade päevad erinevate põnevate ning harivate tegevustega. Eelkõige lähtutakse laste-ja noortekultuuri aasta” temaatikast, kuid lisaks arvestatakse ka noorte soovidega.

Samuti pikendatakse ajutiselt noortekeskuse lahtiolekuaegu ja korraga tööl olevate töötajate ning vabatahtlike hulka.

Koos tähtpäevalistele tegevustele külastatakse erinevaid kultuuriasutusi ja sündmusi. Lisaks temaatilistele tegevustele pakutakse muudki huvitavat, nagu näiteks dokfilmi õhtuid, kontserte, näitusi, väljasõite, teatrikülastusi ja muud seesugust.


Projekti toetuse summa: 500 eurot