Projekti kestus: 16 kuud
Toimumisaeg: 01.01.2015- 30.04.2016


Projekti koordinaator: MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus


Projekti eesmärk on alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades tõhusamaks.
Metoodilisi teadmisi jagavad projektipartneritena Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur, Maanteeamet ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.


Lisainfo programmi kodulehelt:

www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

www.ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt

www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored